De Wijkraad Graswinkel bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Als Wijkraad vinden we het daarbij belangrijk, om u als wijkbewoner hierover regelmatig te informeren. Op dit moment verspreiden wij het relevante nieuws en de actualiteiten uit de wijk al via onze website en Facebook-pagina. Nu willen wij weer een wijkkrant gaan uitgeven als bijkomende informatiebron.

Binnenkort ontvangt u een flyer waarmee wij willen peilen of u behoefte heeft aan een dergelijke wijkkrant. En zo ja, in welke vorm dat zou zijn: op papier of digitaal. Wij verzoeken u om uw voorkeur op het antwoordformulier in te vullen.

Mocht u aanvullend geïnteresseerd zijn om ook actief te worden voor de wijk als enthousiaste vrijwilliger dan kunt u dit eveneens op het formulier aangeven. Hierbij geldt: niets moet, alles mag.

Een ingevuld formulier kunt u tot 20 april 2019 deponeren in de brievenbus van het op het formulier vermelde adres. Onder de ingezonden formulieren verloten wij twee cadeaubonnen van € 25,00.