Vergaderingen

De vergaderingen van de Wijkraad Graswinkel zijn openbaar en vinden plaats in de kantine van MMC Weert, Fuutstraat 4 (indien toegestaan volgens de dan geldende richtlijnen). Bewoners van de Graswinkel zijn welkom om als toehoorder aanwezig te zijn bij een vergadering maar het is ook mogelijk om een eigen onderwerp in te brengen. Indien u wenst om een onderwerp onder de aandacht te brengen in een vergadering dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via de contact-pagina

De vergadering van de Wijkraad Graswinkel vindt plaats op elke 3e woensdag van de maand. Indien we hier vanaf wijken wordt dit op de website vermeld.