Commissies

De wijkraad kent een aantal commissies die in het leven zijn geroepen om gericht aandacht te kunnen geven aan specifieke onderwerpen. Op die manier kan sneller op actualiteiten en ontwikkelingen worden ingespeeld.

Activiteiten

Deze commissie zorgt voor de organisatie van de activiteiten van de wijkraad. Door de veranderende rol van de wijkraden in Weert zijn het aantal activiteiten echter sterk verminderd. Hierdoor is het ondersteunen van initiatieven van de wijkbewoners een ander belangrijke rol van deze commissie. Deze ondersteuning zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het doorverwijzen naar de geëigende instanties, een financiële bijdrage leveren of organisatorische handvatten bieden.

Groen

De commissie houdt zich bezig met de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Zij signaleert niet alleen problemen, maar wilt ook zaken aanpakken en verbeteren. Overal in onze wijk is namelijk groen te vinden, bijvoorbeeld het vijvergebied. Een ideale plek om lekker te wandelen, te vissen of gewoon te genieten van de omgeving. Het groen bepaalt voor een belangrijk deel het aanzicht van de wijk. Het is belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. Niet alleen is er een onderhoudsplicht weggelegd voor de gemeente, ook als bewoners kunnen wij hier iets in betekenen!

PR & Communicatie

De commissie houdt zich voornamelijk bezig met het verzorgen van de externe communicatie en de promotie van de wijkraad. Daaronder valt ook het beheer van de website en de social media.

Verkeer & Veiligheid

De commissie houdt zich bezig met de sociale en verkeersveiligheid in Graswinkel. Ook zij hebben een signaalfunctie en gaan in overleg met partners om zaken op het gebied van veiligheid aan te pakken en te verbeteren. De commissie stelt zich o.a. ten doel mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld samen met bewoners en participanten initiatieven op het gebied van veiligheid te ontwikkelen en/of te organiseren.