Bestuur

De Stichting “Wijkraad Graswinkel” bestaat uit de volgende leden:

Bestuur en leden:

Ronnie Kusters – Voorzitter, Penningmeester, Website

Claudia Schepens – Secretaris, Facebook, Activiteiten, veiligheid

Ria Lamerikx – Verkeer & Groen

Maurice Kessels – Activiteiten

Marco Schaekers – Activiteiten

Lief en Leed initiatief
Informatie vergaderingen